Værdigrundlag for TUI-Gymnastik

 

I Tylstrup Gymnastikafdeling er vi enige om at det gode klubliv er i fokus. Det gode klubliv er for os:
 
 • Et tilhørsforhold - et fællesskab
 • Et sted hvor man har lyst til at opholde sig og udfolde sig.
 • Det er mere end blot de aktiviteter der omhandler gymnastik - det handler om socialt samvær med plads til alle.
Det handler også om atmosfæren omkring:
 • Samarbejde
 • Ansvar
 • Holdninger
 • Formål

Det forventes at alle vores instruktører, hjælpeinstruktører samt udvalget deltager i førstehjælpskurser og holder sig ajour på dette område. Førstehjælpskurset skal fornyes min. hvert andet år med den nyeste teori på området, så længe personen er aktiv i afdelingen. Det er gymnastikudvalgets opgave at sørge for at dette bliver overholdt.
Derudover forventes det at alle instruktører og hjælpeinstruktører deltager i mindst 1 relevant kursus i løbet af sæsonen. Dette for at videreudvikle den enkelte instruktør, samt gymnastikken i Tylstup. Alle nystartede hjælpeinstruktører skal så vidt muligt i løbet af den første sæson gennemgå et hjælpeinstruktørkursus, for at få skabt et godt grundlag for at hjælpe på de forskellige hold.

Alle instruktører, hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer har tavshedspligt. Dette betyder at ingen i afdelingen må diskuterer aller omtale eventuelle problemer vedr. enekltpersoner eller enkeltepisoder fra afdelingen epå offentlige steder og med uvedkommende personer. Ved eventuelle problmstillinger er proceduren at der tages kontakt til holdlederen eller direkte til gymnastikudvalgets formand.

Tylstrup Gymnastikafdeling er en afdeling med et forpligtende  fællesskab som bygger på gensidig respekt. I et sådant miljø har overgreb ingen plads - det gælder både verbale, fysiske eller seksuelle overgeb mod børn.

Der lægges meget vægt på forebyggelse bl.a. ved:
 • Tæt samarbejde med forældrene til de aktive børn i foreningen.
 • Omgangstonen er ordentlig, hvilket bl.a vil sige - ingen sjofle kommentarer eller tilråb til hinanden.
 • Et nej er altid et nej.
Seksuelle overgreb mod børn omfatter voksnes seksuelle forhold til børn. det er strafbart at have samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år.
For at sikre at der i afdelingen ikke er personer som er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede overgeb mod børn under 15 år er det besluttet:
 • At der hvert år indhentes børneattester på samlige personer over 15 år som har tilknytning til afdelingen.
 • At såfremt en indhentet attest er positiv, suspenderes den pågældende person med øjeblikkelig virkning.
 • At det er formanden for gymnastikafdelingen som indhenter attesterne fra Det Centrale Kriminalregister, efter samtykke fra de pågældende personer.
 • At man ikke kan være en del at TUI Gymnastik hvis man ikke vil give samtykke til at formanden kan indhente børneattest.
 • At alle oplysninger i forbindelse med indhentning af børneattester behandles fortroligt.

Konstateret overgreb
Hvis det konstateres at et barn i TUI Gymnastik har været udsat for blufærdighedskrænkelse eller seksuelt overgreb tages straks kontakt til formanden for gymnastik udvalget, som er ansvarlig for det videre forløb. Alle overgreb bliver politianmeldt.
Formanden for gymnastikafdelingen er desuden ansvarlig for at tage kontakt til det pågældende barns forældre og underrette dem om overgrebet. Alle oplysninger i sager om overgreb behandles med fortrolighed.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforening | Gammel Skole Vej 9 | 9382 Tylstrup | Tlf.: 25266140